çIFT KIşILIK NEVRESIM CAN BE FUN FOR ANYONE

çift kişilik nevresim Can Be Fun For Anyone

çift kişilik nevresim Can Be Fun For Anyone

Blog Article

Çift kişilik nevresim takımları tek kişilik bir yatağa fazla geniş olacağından yatağın tek kişilik/çift kişilik olmasına da dikkat edilmelidir.

 Şirket’in Üye’nin işbu maddeye aykırı eylemleri nedeniyle resmi mercilere ya da three. Kişilere karşı ödeme yapmak zorunda kalması yahut herhangi bir taleple karşı karşıya kalması halinde Şirket’in Üye’ye rücu hakkı bulunmaktadır.

Kullanıcının oturum boyunca  sitede kaldığı süreyi saniye cinsinden tutan cookie, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

BirçOkay modelde, aynı desene sahip nevresimlerin farklı boyutlarda alternatifleri bulunabiliyor. Kullanıcılar, yataklarının boyutlarına en uygun boylarda nevresim takımlarını kolaylıkla seçerek sepete atıyor ve siparişini tamamlayabiliyor.

Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik ve iletişim bilgileri) ilgili kişinin Online sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin World wide web sitesi üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile temel nevresim seti hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Kullanıcının oturum boyunca gezdiği sayfa sayısını saklar, bu cookie kullanıcı tarayıcıyı kapattığında otomatik olarak silinmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Şirketimiz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir. 

Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Bir hata nedeniyle iptal edilen ve sonraki sayfada Segmentify sunucularına gönderilmek üzere saklanan müşteri davranışı olaylarının bir listesidir.

Bella Maıson' da her modelin battal boyu, tek kişiliği ve çift kişiliği bulunmaktadır. Hatta dilerseniz nevresimi tek başına alıp, evde uygun çarşaf ve yastık kılıfıyla uyum sağlayabilirsiniz.

Website üstü pop-up kapatma butonuna tıklanıldığının bilgisi saklanmaktadır. Kapatma butonuna tıklanıldıktan sonra bir daha gösterim yapılmaması istenildiğinde bu alan üzerinden kontrol yapılmaktadır. Local storage üzerinde bulunan bu veri tarayıcı verilerini silene kadar saklanmaktadır.

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” eleven.

Report this page